Συμβουλευτική Γονέων

Συμβουλευτική Γονέων

«Είναι εύκολο να γίνεις γονιός, αλλά είναι δύσκολο να είσαι γονιός.» Βίλχελμ Μπους

Παρέχεται βοήθεια και καθοδήγηση ώστε ο γονέας/οι γονείς να εμβαθύνουν στην καλύτερη κατανόηση των αναγκών των παιδιών τους σε συνάρτηση με την εξελικτική φάση που βρίσκονται τα παιδιά αλλά και τη μοναδικότητα της προσωπικότητάς τους. Ουσιαστικά μαθαίνουν να κατανοούν αλλά και να διαχωρίζουν τις ανάγκες των παιδιών από τις προσωπικές τους ανάγκες, στοχεύοντας στη διαμόρφωση ενός υποστηρικτικού και υγειούς περιβάλλοντος για την εξέλιξη των παιδιών σε υπεύθυνους, αυτόνομους και ευτυχισμένους ενήλικες.